ชนะเลิศเหรียญทองคำแท้ คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ปี 2562

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ปี 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทองคำแท้

เด็กชายพีรวิชญ์     ศรีภัทราพันธุ์

และรางวัลผ่านเกณฑ์    รัฐวิทย์   เขยเพ็ญชศรี

 

*************************************************************************

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ชมเชย ติด 1 ใน 10 ระดับประเทศ     

ด.ญ.กัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์  และ   ด.ช.ธราเทพ     ตันธนวิกรัย

 ชมเชย ติด 1 ใน 50 ระดับประเทศ  

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์     อาจณรงค์ฤทธิ์

ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม

1. คุณครูอาทร  นันทิยกุล

2. คุณครูอภิชาติ  แก้วกาญจนาวรรณ

3. คุณครูนฤมล  บู่หงส์

 

ขอแสดงความยินดี