โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สสวท.  ปีการศึกษา 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม...

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชน

  วัดบางช้างเหนือ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

   ผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๒

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

ปีการศึกษา 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา

 ทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 เด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 เด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
 ในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1
 ตั้งแต่ วันนี้ - 19 มกราคม 2557
 สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

  ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ "ครั้งที่  ๑๐" 

 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

 การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

 ณ เมืองอัลฟองโซ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2556

 

อ่านเพิ่มเติม...

  •    ผลการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
  •    ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  •    วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
  •    กรุงเทพมหานคร

    อ่านเพิ่มเติม...


 การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14

 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อ่านเพิ่มเติม...

 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐
 ขอแสดงความยินดี
     ด.ญ.ฑัณฑิกา   หยูทอง ชนะเลิศเหรียญทอง (ทองคำแท้)...

อ่านเพิ่มเติม...

 การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

 ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์  (World Robot Olympiad) 
ประจำปี 2556

อ่านเพิ่มเติม...

การประกวดภาพยนตร์สั้น กรมการขนส่งทางบก

อ่านเพิ่มเติม...


logoการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

ครั้งที่ 42

อ่านเพิ่มเติม...

    ผลการแข่งขันร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม
   งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชามหามงคล
   ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   วันที่  ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

     ผลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : เงินทองของมีค่า
    และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕  
    ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556
"ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน" AEC S&T Update
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย

 

อ่านเพิ่มเติม...

International Mathematic Contest (Singapore),2013

 

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ

ครั้งที่ 28

 

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ไปทัศนศึกษาอุทยานห่นขี้ผึ้งสยาม  จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่  16  สิงหาคม  2556

 การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 1

 

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3
3rd Thailand Mathematics Contest

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ครั้งที่ 16 "The Po Leung Kuk 16th Primary Mathematics World Contest 2013 (PMWC' 2013)

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนอนุบาลสุธีธรได้รับคะแนนเฉลี่ย O-Net ทุกวิชารวม 3 ปีสูงสุด (เหรียญทอง)

 

อ่านเพิ่มเติม...

เด็กดีเด่น "โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทย" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 2

เข้าระบบสถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
54005