การแข่งขันการอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48

การแข่งขันการอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)