ชนะเลิศการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

ชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11