แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34

แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34 

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต

ครอสเวิร์ด ระดับอนุบาล

ชนะเลิศ  ด.ญ.นพณภัส พงศ์สินชินภัทร

ที่ 2 ด.ญ.จุฑาพร พรทัศน์

ที่ 3 ด.ญ.สิริกาญจน์  ยางสูง

ที่ 4 ด.ญ.กาญจน์สิตา  ธนโชติชัยรัชต์

ที่ 5 ด.ช.ชยพล  เอี่ยมสุภัคกุล

******************************************************

ครอสเวิร์ด ระดับประถมศึกษาไม่เกิน ป.2

ชนะเลิศ  ด.ญ.ชญาดา  ภูริเทเวศร์

 

 ที่ 2 ด.ญ.ศุภ์วีร์ญาณ์  พินธุรักษ์

ที่ 4 ด.ช.อารีย์  จิรธนานันท์

 

******************************************************

 

เอแม็ท ระดับประถมศึกษาไม่เกิน ป.2

  

ชนะเลิศ ด.ช.ปุญญพัฒน์  สืบพันธ์โกย

 

ที่ 2  ด.ช.ชลศรัณย์  สุทธิพนไพศาล

 

ที่ 3  ด.ช.อธิษพงศ์  อิสระภักดีธรรม

 

----------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดี