ชนะเลิศระดับชาติประเภทบุคคล ประเภทคะแนนรวม ระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย

 ยุวทูตวิสุทธิกษัตริย์และขวัญใจมหาชน การประกวดงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปี 2564

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ที่ 1  ประเทศ ประเภททีมและบุคคล การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38