ผลการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ ม. 1 (Pre-test'64) ประจำปี 2564

Top Ten ผลการสอบเข้าม.1 ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

คะแนนรวมสูงสุด สอบ Pre-Test ม.1 ปีการศึกษา 2563