การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับชั้นประถมศึกษา PWMC 2023 จัดโดย องค์กรโปวเหลียงก๊ก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาตร์ระดับโลก ระดับประถมศึกษา PMWC 2023

พิธีเปิดงาน การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับชั้นประถมศึกษา PWMC2023