คณิตศาสตร์ระดับโลก (PMWC'2019) องค์กรโปรเหลียงก๊ก ฮ่องกง

คณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

จัดโดย องค์กรโปวเหลียงก๊ก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

(The Po Leung Kuk 22nd Primary Mathematics World Contest , PMWC' 2019)

 

 

***ขอแสดงความยินดี***