รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ร่วม ครม.สัญญจรภาคกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน