ถ้วยพระราชทานความสามารถทางคณิตศาสตร์ สิรินธรราชวิทยาลัย

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย