พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13