อันดับ 1 โรงเรียนประถมศึกษา (ป.6) ที่เก่งที่สุดในประเทศไทย

ติดอันดับ 1 จาก 1 ใน 200 โรงเรียนประถมศึกษา (ป.6) ที่เก่งที่สุดในประเทศไทย