ผลสอบเข้าม.1 ของนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563