ชนะเลิศ เหรียญทองคำแท้ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

รางวัลชนะเลิศ ทั้งระดับประถมต้นและประถมปลาย

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประถมปลาย

ประถมต้น