การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

ที่ 1  ประเทศ ประเภททีมและบุคคล การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38