การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปี 2566

 หมายเหตุ   สำหรับการสมัครแบบออนไลน์

1. ในการสมัครจะต้องใช้ e-mail ของ gmail เท่านั้น  กรณีไม่มีให้ใช้อีเมล

    ของระบบส่วนกลาง

              e-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            รหัสผ่าน :   stt12345

2. หลังจากกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว รอประกาศรายชื่อ

    ผ่านทางเว็บไซต์ www.suteetorn.ac.th

เมื่อทราบขั้นตอนการสมัครแล้ว ให้กดปุ่มสมัครออนไลน์ด้านล่างนี้ 

   

 

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด